ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 20/12/2013

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών προμήθειας μελανιών εκτυπωτή για το Τμήμα Προμηθειών (εισηγ, 1147/0941), έως 27/12/2013.-
Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί να αγοράσει μελάνια εκτυπωτών για τις ανάγκες του Τμήματος Προμηθειών του Ο.Α.Κ.Α. όπως αναλυτικά περιγράφονται :

  1. Μελάνια για εκτυπωτή Q2612A, Mαύρο. Q Coueel, ποσότητα 4 τεμαχίων.
  2. HP deskjet 6940, Mαύρο, ποσότητα 2 τεμαχίων, έγχρωμο, τεμάχιο 1.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 27/12/2013

 

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 1147/0941

 

Πληροφορίες Βασίλειος Καρασούλης, στα τηλ. 210 6834075 .-

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ