ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 17/01/2014

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (εισηγ, 52/4347), έως 23/01/2014

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών:

Αντικραδασμικοί διαστολικοί σύνδεσμοι ELAFLEX PN16

100mm(1 τεμάχιο),125mm(1τεμάχιο),200mm(1τεμάχιο),150mm(1τεμάχιο)

Βίδες (64 τεμάχια) , Περικόκλια (64 τεμάχια)

Φλάντζα τόρνου 5¨ (1 τεμάχιο), Φλάντζα τόρνου 8¨ (2 τεμάχιο)

Αντίστοιχα παρεμβίσματα με τις φλάντζες (3 τεμάχια)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 23/01/2014

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 52/4347

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ