ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 24/02/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για την κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινης εσωτερικής πόρτας, για τις ανάγκες του τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ.Ε.( εισ. 184/9126 ) έως 04/03/2014.

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί :

Την κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινης εσωτερικής πόρτας, όμοιας με τις υπάρχουσες στο χώρο, με αποκοπή τμήματος ενδιάμεσου χωρίσματος από γυψοσανίδα .

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 04/03/2014.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 184/9126. ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Τηλ. 210 6834773

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ