ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569                                                              Μαρούσι 11/02/2014

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

 

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

 

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια και  αντικατάσταση των σπασμένων  ανεμοθωρακίων .(εισηγ, 171/9124), για τις ανάγκες του τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ.Ε., έως  18/02/2014.

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια και αντικατάσταση των σπασμένων ανεμοθωρακίων από Plexiglas ανάμεσα στις θύρες 34-35 του Κεντρικού Σταδίου.

Διαστάσεις = 170Χ72 εκατοστά

Πάχος = 8 χιλιοστά                                                 ( 2 τεμάχια )

Χρώμα = διάφανο

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως  18/02/2014

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 171/9124.

            ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ       210  6834762

 

                                                                    ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                        ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ