ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 7/02/2014

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για την εκμίσθωση αποφρακτικού μηχανήματος του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (εισηγ, 157/8336), έως 13/02/2014

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την εκμίσθωση αποφρακτικού μηχανήματος ( καθαρισμό ) για την απόφραξη

Φρεατίων (πατοσίφωνα) λεβητοστασίου

Φρεατίων (πατοσίφωνα) μηχανοστασίου

Φρεατίων (πατοσίφωνα) περιμετρικά της κολυμβητικής δεξαμενής P5 για τις ανάγκες του Κολυμβητηρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 13/02/2014

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 157/8336

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ