ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 17/02/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών για ανελκυστήρες .(εισηγ, 155/9172), για τις ανάγκες του ΤΜΗΜ. Η-Μ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ, έως 24/02/2014.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια:

1) Ράουλα αυτόματης πόρτας 2ου ( ανελκυστήρας φυλάκιο ) Μπάσκετ.

2) Τοποθέτηση κλειδαριάς στο θάλαμο ( ανελκυστήρας VIP ) Μπάσκετ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 24/02/2014.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 155/9172. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 210 6834762

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ