ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 11/02/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια και αντικατάσταση των σπασμένων ανεμοθωρακίων .(εισηγ, 171/9124), για τις ανάγκες του τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ.Ε., έως 18/02/2014.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια και αντικατάσταση των σπασμένων ανεμοθωρακίων από Plexiglas ανάμεσα στις θύρες 34-35 του Κεντρικού Σταδίου.

Διαστάσεις = 170Χ72 εκατοστά

Πάχος = 8 χιλιοστά ( 2 τεμάχια )

Χρώμα = διάφανο

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 18/02/2014

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 171/9124.

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 210 6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ