ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 13/02/2014

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια εγκέφαλου για ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο για τις ανάγκες του τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ, ( εισ. 182/4118 ) εως 20/02/2014.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια:

-Εγκέφαλος για ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο μάρκας EZGO.

P / N : 73326 – GO6

S / N : 4328 _ P O9711OA

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 20/02/2014.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 182/4118.

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ