ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 14/01/2014

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για την επισκευή δοσομετρικών κεφαλών αερίου χλωρίου του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (εισηγ, 12/4346), έως 20/01/2014

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την:

 

1. Επισκευή δοσομετρικών κεφαλών αερίου χλωρίου του οίκου Grundlos-spear pares set code 553.594 (2 τεμάχια)

-filter PTFE code 91834739-Union Nut code 91834689-Manometer 0-16bar ¼(Wallait & Tiernan)- Εργασία

 

2. Αγορά νέων δοσομετρικών κεφαλών αερίου χλωρίου (Ενδεικτικός τύπος Wallait & Tiernan) Τύπου:W3T178994 (2 τεμάχια)

Παροχή:4,00Kg/h-Μονόμετρο:0-12bar-Υλικό κατασκευής:Ανοξείδωτος χάλυβας.Με διαχωριστή υγρών, φίλτρο αερίου, ρακόρ σύνδεσης. Σύνδεση : 1 ¼

 

3. Αγορά αισθητήριο ανίχνευσης αερίου C123E50 (1 τεμάχιο)

Sensor: 327nA/ppm

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 20/01/2014

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 12/4346

 

 

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ