ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 20/02/2014

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

 

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια και αντικατάσταση των σπασμένων ανεμοθωρακίων, για τις ανάγκες του τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ.Ε., (αρ.εισηγ. 171/9124) έως 27/02/2014.

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί :

Την προμήθεια και αντικατάσταση των σπασμένων ανεμοθωρακίων από Plexiglas ανάμεσα στις θύρες 34-35 του Κεντρικού Σταδίου.

Διαστάσεις = 170Χ72 εκατοστά

Πάχος = 8 χιλιοστά ( 2 τεμάχια )

Χρώμα = διάφανο

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 27/02/2014

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 171/9124.

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ