ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 20/01/2014

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για την επιλογή κατάλληλου συνεργίου (εναεριτών) για τη επισκευή του φωτισμού αρένας Μπάσκετ (εισηγ, 13/8663), έως 24/01/2014

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την

 

Επιλογή κατάλληλου συνεργείου (εναεριτών) για την επισκευή του φωτισμού στους 4 πυλώνες του Μπάσκετ.(σύνολο προβολέων φωτισμού 16-MVF 403)

Λαμπτήρες τύπου MHN-SA 1800W2/956X)

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 24/01/2014

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 13/8663

 

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ