ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

THΛ. 210 6868075

Μαρούσι 31/01/2014

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια μελανιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΟΑΚΑ (ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. Αρ.εισ.3200, DOPING αρ.εις.9266, ΠΟΔΗΛ/ΜΙΟ αρ.εις.1449. έως 05/02/2014.-
Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί να προβεί στην προμήθεια μελανιών σύμφωνα με τα στοιχεία , όπως περιγράφονται κάτωθι:

 

1) Μελάνια για εκτυπωτή HP LASERJET 3005D, κωδικός Q7551A, ποσότητα τεμ. 3.-

2) Μελάνι εκτυπωτή 343 HP Photosmart 2610 all-in-one, κωδικος 343,ποσότητα τεμ.4. 2τεμ. έγχρωμα colour, 2 μαύρα.

3) Μελάνια μαύρα , 2 τεμ.

Μπλέ-Κιτρ.-κοκ. 1 τεμ.

Εκτυπωτής SAMSUNG, Model; CLP-415N, Laser Prinder

.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 05/02/2014.-

 

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται οι αριθμ. Εισηγήσεων 3200,9266,1449.-
 

 

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ