ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 7/02/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών για τις ανάγκες του τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ.Ε. , (εισηγ,126/9118), έως 13/02/2014

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί να προβεί στην προμήθεια των παρακάτω υλικών:

1)Τρυπάνια σιδήρου Νο 3,31/2 , 4 , 4 1/2 από ( 3 πακέτα )

2) Τρυπάνια για Beton Νο 6 ( 5 τεμάχια )

3) Τρυπάνια για Beton Νο 8 και 10 από ( 10 τεμάχια )

4) Ούπα μεταλλικά Μ8 και Μ10 από ( 50 τεμάχια )

5) Βίδες για τα παραπάνω ούπα ( 50 + 50 ) ,

6)Ούπα μεταλλικά καρφωτικά Νο 8 ( 70/20) και Νο 10 (10χ 95/36)από ( 3

πακέτα ) ,

7) Βίδες άλεν για παξιμάδια ασφαλείας ( 50 τεμάχια ) ,

8) Δεματικά πλαστικά ( 6 πακέτα ) ,

9) Ούπα πλαστικά Νο 6 και Νο 12 από ( 2 πακέτα ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 13/02/2014

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 126/9118

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ