ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 10/03/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια εκτοξευτήρων άρδευσης .(εισηγ, 206/8720), για τις ανάγκες του ΤΜΗΜ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ, έως 17/03/2014.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια : Εκτοξευτήρων άρδευσης κεντρικού χλοοτάπητα

Rainbird 8000 – μεταλλικοί ( 15 τεμά;χια )

-Τα υλικά παραδίδονται στο ΟΑΚΑ, τυχόν επιβάρυνση μεταφορικών εξόδων πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά.

Το ΟΑΚΑ υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 17/03/2014.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 206/8720. Επικοινωνία κ. Πεζούλας : 210 6834520

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ