ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 13/03/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών για τις ανάγκες της του τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧ/ΤΩΝ, (εισηγ, 264/4122,4123), έως 20/03/2014

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί να προβεί στην προμήθεια των παρακάτω υλικών:

Ανταλλακτικά ηλεκτρικού οχήματος EZGO ( περ.χώρου)

Reed switch ( 1 )

-Καρβουνάκια set

– 2 Eλατήρια πεντάλ φρένων ( 2 )

-Κόρνα ( 1 τεμ.)

Κωδικός Οχήματος:2220021

Solenoid diode ( 1 )

Tow/run switch with cable ( 1 )

-Reed switch ( 1 )

Akrodektes brizas fortisis (1 σετ )

light kit ( 1 )

Ηλεκτρικό όχημα : EZGO (Κεντρικό Στάδιο) κωδικός : 2341207

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ο.Α.Κ.Α. στο FAX: 210-6834021 έως 20/03/2014 στις οποίες πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός(εισήγησης 264/4122,4123)

Τα υλικά παραδίδονται στο Ο.Α.Κ.Α, τυχόν επιβάρυνση μεταφορικών εξόδων πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ