ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 11/03/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για την επισκευή βασικού χλοοκοπτικού τρακτέρ .(εισηγ, 208/8719), για τις ανάγκες του ΤΜΗΜ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ, έως 18/03/2014.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί :

Την επισκευή κεντρικού PTO (σύστημα μετάδοσης κίνησης)

τρακτέρ JCB

Ανταλλακτικά :Γρανάζια ( 3 τεμάχια ), Τσιμούχα ( 1 τεμάχιο )

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 18/03/2014.

– Τα υλικά παραδίδονται στο ΟΑΚΑ, τυχόν επιβάρυνση μεταφορικών εξόδων πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά.

Το ΟΑΚΑ υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 208/8719. Επικοινωνία κ. Πεζούλας : 210 6834520

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ