ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 13/03/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδαΘΕΜΑ :Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών για τις ανάγκες της του τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧ/ΤΩΝ, (εισηγ, 90/4117), έως 20/03/2014

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί να προβεί στην προμήθεια των παρακάτω υλικών:

  1. Μπαταρίες για ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα ( 18 τεμ )

Διαστάσεις:

Ύψος = 24 cm

Μήκος = 26 cm

Πλάτος = 18 cm

6V – 225Ah

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ο.Α.Κ.Α. στο FAX: 210-6834021 έως 20/03/2014 στις οποίες πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 90/4117

Τα υλικά παραδίδονται στο Ο.Α.Κ.Α, τυχόν επιβάρυνση μεταφορικών εξόδων πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ