ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 28/03/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για την αντικατάσταση διπλών τζαμιών στην P 10 πισίνα Κοινού για τις ανάγκες του τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ.Ε, (εισηγ, 263/9132), έως 7/04/2014

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί να προβεί στην αντικατάσταση των παρακάτω διπλών τζαμιών:

Τζάμια θυρών αλουμινίου 60Χ220 ( περίπου ) 2 τεμάχια

-Παραθύρου αλουμινίου 100Χ80 ( περίπου ) 1 τεμάχιο

Σημείωση: Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές

Ο ανάδοχος υποχρεούται να μετρήσει ακριβώς τις διαστάσεις των τζαμιών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ο.Α.Κ.Α. στο FAX: 210-6834021 ή στο mail:oakasup@otenet.gr έως 7/04/2014 στις οποίες πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός(εισήγησης 263/9132)

Τα υλικά παραδίδονται στο Ο.Α.Κ.Α, τυχόν επιβάρυνση μεταφορικών εξόδων πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.

Τηλέφωνο επικοινωνίας κ. Θεοφάνης 210 – 6850200

p style=”font-family: Times New Roman; font-size: medium; text-align: center;”>ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ