ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 31/03/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ψευδοροφών ορυκτών ινών στο Κεντρικό Στάδιο και στις άλλες εγκαταστάσεις του Ο.Α.Κ.Α. για τις ανάγκες του τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ.Ε, (εισηγ, 309//9136), έως 7/04/2014

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί να προβεί στην προμήθεια ψευδοροφών ορυκτών ινών:

Αγορά ψευδοροφών ορυκτών ινών, διαστάσεων 60Χ60 εκατοστών και πάχους 14 χιλιοστά, με επιφάνεια.

1)Σαγρέ λευκή χωρίς πατούρα( 50 τεμάχια )

2) Σκουλήκι λευκή χωρίς πατούρα ( 80 τεμάχια )

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ο.Α.Κ.Α. στο FAX: 210-6834021 ή στο mail:oakasup@otenet.gr έως 7/04/2014 στις οποίες πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός(εισήγησης 309/9136)

Τα υλικά παραδίδονται στο Ο.Α.Κ.Α, τυχόν επιβάρυνση μεταφορικών εξόδων πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.

Τηλέφωνο επικοινωνίας κ. Μαλανδράκη 210 6834773

p style=”font-family: Times New Roman; font-size: medium; text-align: center;”>ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ