ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 23/04/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια κολυμβητικών διαδρομών σύμφωνα με την (εισηγ, 355/9319), για τις ανάγκες του Κολυμβητηρίου, έως 30/04/2014.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται, για την αγορά κολυμβητικών διαδρομών για κολυμβητική δεξαμενή 50 μέτρων ως ακολούθως :

  • Σε συρματόσχοινο 316 ( 4mm πάχος )
  • Αντικυματικές ( δίσκοι και φελλοί ) για πισίνα 50m
  • Διαμέτρου 100mm
  • Να διαθέτουν μηχανισμό σύσφιξης με ,καστάνια με κάλυμμα και από την άλλη πλευρά ανοξείδωτο ελατήριο

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021 έως 30/04/2014.

– Τα υλικά παραδίδονται στο ΟΑΚΑ, τυχόν επιβάρυνση μεταφορικών εξόδων πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά.

Το ΟΑΚΑ υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 355/9319. Επικοινωνία κ. Καρασούλης : 210 6834569

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ