ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 22/04/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια λιπάσματος για το χλοοτάπητα. (εισηγ, 332/8724), για τις ανάγκες του ΤΜΗΜ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ, έως 30/04/2014.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια:

Σύνθετο λίπασμα τύπου 12-12-17 ή παρόμοιας σύνθεσης 600Kg

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 30/04/2014.

– Τα υλικά παραδίδονται στο ΟΑΚΑ, τυχόν επιβάρυνση μεταφορικών εξόδων πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά.

Το ΟΑΚΑ υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 332/8724. Επικοινωνία κ. Πεζούλας : 210 6834520

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ