ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 10/04/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια προγραμματιστή άρδευσης (εισηγ, 326/8722), για τις ανάγκες του ΤΜΗΜ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ, έως 17/04/2014.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια:

  • Προγραμματιστή άρδευσης 6 στάσεων DC αδιάβροχος ( 2 τεμάχια )
  • Προγραμματιστή άρδευσης 12 στάσεων AC ( 1 τεμάχιο )
  • Μπαταρίες αλκαλικές 9 V ( πλακέ ) για διάφορους προγραμματιστές ( κυρίως στο Κολυμβητήριο) ( 25 τεμάχια )

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 17/04/2014.

– Τα υλικά παραδίδονται στο ΟΑΚΑ, τυχόν επιβάρυνση μεταφορικών εξόδων πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά.

Το ΟΑΚΑ υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 326/8722. Επικοινωνία κ. Πεζούλας : 210 6834520

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ