ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 12/08/2013

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

1η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για την αγορά υλικών και εργασιών του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (εισηγ, 664/8629), έως

26/08/2013

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί να αγοράσει τα παρακάτω υλικά και να γίνουν οι αντίστοιχες εργασίες αντικατάστασης αυτών:

1.Πυκνωτών 30ΚVAR

2.Aκροκιβώτιο Μ.Τ

3.Μαχαιρωτές ασφάλειες 80Α

Στον υποσταθμό κιόσκι του Κολυμβητηρίου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021, έως 26/08/2013

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 664/8629

Πληροφορίες κ.Β.Καρασούλης τηλ. 210-6868077

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ