ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569                                                              Μαρούσι 15/10/2013

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

1η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

 

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για την αγορά υλικών   του τμήματος ΠΡΑΣΙΝΟΥ  (εισηγ, 882/8708), έως  22/10/2013

 

 

 

 

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί να αγοράσει τα παρακάτω υλικά :

1. Εκτοξευτής νερού στατικά Ιrritrol 15A         30 τεμ                                                   2. Ακροφύσια στατικά 15Α                                40 τεμ.

3. Εκτοξευτήρες γραναζωτοί Irritrol CR500      15 τεμ.

4. Σύνδεσμοι Lock Φ 50                                     20 τεμ.

5. Λάστιχα ποτίσματος 1                                   100 μέτρα

 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως  22/10/2013

 

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 882/8708

 

 

Πληροφορίες  ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ στα τηλ. 210-6868075 & 6937320078

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ