ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 23/10/2013

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για την αγορά υλικών για το τμήμα ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ (εισηγ, 794/10490), έως 30/10/2013

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί να αγοράσει τα παρακάτω υλικά :

  • Λουκέτα GOLDOOR 75mm (κοντόλαιμα) 30 τεμ. με 5 κλειδιά MASTER
  • Λουκέτα GOLDOOR 60mm (μακρύλαιμα) 20 τεμ. με 5 κλειδιά MASTER

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 30/10/2013

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 794/10490

Πληροφορίες ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ στα τηλ. 210 6834075 και 6937320078

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ