ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569                                                              Μαρούσι 31/10/2013

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

1η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

 

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για την αγορά Μελανιών για εκτυπωτή (εισηγ, 1000/11805), έως  07/11/2013

 

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί να αγοράσει τα παρακάτω υλικά :

 

ΜΕΛΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP COLOR  LASERJΕΤ 1600(αυθεντικά)

 

1.  ΜΑΥΡΑ                                       3 τεμάχια

2.  ΚΙΤΡΙΝΟ                                     1 τεμάχιο

3.  ΜΠΛΕ                                          1 τεμάχιο

4.  ΜΑΤΖΕΝΤΑ                                1 τεμάχιο

 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως  07/11/2013

 

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 1000/11805

 

Πληροφορίες  ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ στα τηλ. 210 6834075 και 6937320078