ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 11/12/2013

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς για την αγορά Βάνας DN 250 PN10 του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (εισηγ, 1127/8326), έως 12/12/2013.-

 

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ζητά την προμήθεια με τη διαδικασία κατεπείγοντος, Βάνας DN 250 PN10 για την αποκατάσταση βλάβης στην κεντρική παροχή ύδρευσης του Ο.Α.Κ.Α.

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 12/12/2013

 

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 1127/8326

 

Πληροφορίες κ.Β.Καρασούλης τηλ. 210-6868077

 

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ