ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 06/12/2013

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

1η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση για επισκευή Μοτέρ Αντλίας Λέβητων του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (εισηγ, 1115/4342), έως 13/12/2013

 

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί να προβεί στην επισκευή Μοτέρ Αντλίας Ζεύγους Λέβητων Β, ΜΟΤΕΡ ΒΗΛΜΑ 25ΗΡ, 36Α.

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 13/12/2013

 

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 1115/4342

Πληροφορίες ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ τηλ. 210-6868075

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 210-6834762

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ