Μαρούσι 03/06/15

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών 15PROC002817781

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

 

Θέμα Προμήθεια Φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 σύμφωνα με την με αρ.287/5859 εισήγηση του τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών (έως 10/06/15)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την προμήθεια 300 κούτες των 500 φύλλων φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 10/06/15 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 287/5859. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών