Μαρούσι 07/07/14

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

 

14PROC002150291

Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα Προμήθεια υποχλωριώδους Νατρίου σύμφωνα με την με αρ.548/9339 εισήγηση του

Κολυμβητηρίου (έως 14/07/14)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την προμήθεια

18 δεξαμενών των 1000 λίτρων υποχλωριώδους Νατρίου για τις ανάγκες εξυγίανσης των υδάτων

των κολυμβητικών δεξαμενών του Κολυμβητηρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο

Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 14/07/14 στις οποίες θα αναγράφεται

ο αριθμός της εισήγησης 548/9339.

Η παράδοση θα γίνεται σταδιακά και μετά από επικοινωνία με τη Γραμματεία του Κολυμβητηρίου

τηλ.210-6850200.

Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.

Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και

ν.4013/2011.

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών