Μαρούσι 10/03/14

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

2η Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα : Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση του USP του Κ. Σταδίου σύμφωνα με την με αρ.1160/4398 εισήγηση του τμήματος Η/Μ εγκαταστάσεων.(έως 17/03/14)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την προμήθεια υλικών για την συντήρηση του UPS του Κ.Σταδίου ως ακολούθως :

  • Πυκνωτές AC GPW για UPS Galaxy PW/120KVA.( τεμ. 6 )
  • Ανεμιστήρας ( FAN AC 90L/S για UPS Galaxy PW/120KVA ( τεμ. 1 )
  • Κάρτα τροφοδοσίας PCB ASSY AL II για UPS Galaxy PW/40KVA GALAXY PW/120K. ( τεμ. 3 )

– Τα υλικά παραδίδονται στο ΟΑΚΑ, τυχόν επιβάρυνση μεταφορικών εξόδων πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 17/03/14 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 1160/4398.

Πληροφορίες στο τηλ. Γεωργάκης Δημήτρης 2106834762

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών