Μαρούσι 12/03/15

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

 

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα Προμήθεια ταμπλετών μέτρησης ιδιοτήτων νερού σύμφωνα με την με αρ.136/9439 εισήγηση του Η-Μ Εγκαταστάσεων (έως 23/03/15)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την προμήθεια :

ταμπλετών μέτρησης Ph Phenol Red Rapid (τεμ.1000)

ταμπλετών μέτρησης DPD No 1 Rapid (τεμ.1000)

Για τις μετρήσεις ιδιοτήτων νερού στις κολυμβητικές δεξαμενές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 23/03/15 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 136/9439. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών