Μαρούσι 10/03/15

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

 

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την προμήθεια σχαρών υπερχείλισης κολυμβητικών δεξαμενών με τα παρακάτω χαρακτηριστικά :

Ύψος: 35mm, Πλάτος : 380mm

Υλικό: πολυπρολυλένιο

Τύπος σχάρας : παράλληλη,τοποθέτηση ιδίου τύπου αρσενικό-θηλυκό

Ποσότητα: 50 μέτρα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 17/03/15 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 72/4083. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών