Μαρούσι 05/02/15

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα Προμήθεια ρελέ για τον ηλ/κο αυτοματισμό του τέννις σύμφωνα με την με αρ.55/5317 εισήγηση του Τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεωντης (έως 11/02/15)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την προμήθεια των παρακάτω ειδών: ρελέ για τον αυτοματισμό του τέννις (τεμ.10) με στοιχεία

ice cube relay Τύπος C7-A20 , 250V Poll.3 10A , AC1/6A ,AC15 Pin 2+6

10A @ AC 240V, 10A @ DC 30V

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 11/02/15 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 55/5317. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών