Μαρούσι 23/01/15

 

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα Προμήθεια περιφερειακών για Η/Υ σύμφωνα με την με αρ.35/6912 εισήγηση του Τμήματος Μηχανοργάνωσης(έως 30/01/15)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την προμήθεια των παρακάτω ειδών:

1 Server HP ML310 G8 με χαρακτηριστικά ,Processor type, Intel xeon E3-1220 RAM 4Gb(τεμ.1)

Hard disk 1Terra (τεμ.2)

εγγύηση 3 ετών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 30/01/15 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 35/6912.

Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.

Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

 

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών