Μαρούσι 07/05/15

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα Προμήθεια πίνακα και υλικών για τοποθέτηση πριζών σύμφωνα με την με αρ.230/5329 εισήγηση του τμήματος Συντήρησης κ΄Κατασκευών Δημοσίων Έργων (έως 12/05/15)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την προμήθεια των παρακάτω:

  1. ηλεκτρολογικός πίνακας με το μονογραμμικό που επισυνάπτεται ΙΡ55 (με την κατάλληλη πιστοποίηση) ,(υλικό Hager,ABB ή Siemens),(τεμ.1).

  2. Καλώδιο Κουβίδη μεσαίου τύπου ευθύγραμμη Φ20 (50Μ).

  3. Καλώδιο ΝΥΥ 5Χ10 (50Μ)

  4. Στηρίγματα-κολάρα για σωλήνα Φ20 (τεμ.100).

  5. Ρακόρ για σωλήνα Φ20 (τεμ.15).

  6. Πρίζες επίτοιχες ΙΡ55 Legrand (τεμ.10)

Αφορούν πίνακα πριζών (επισυνάπτεται σχετό αρχείο) στο χώρο αποδυτηρίων του κλειστού Κολυμβητηρίου και υλικά για τοποθέτηση πριζών.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 12/05/15 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 230/5329. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Επισυνάπτεται σχεδιάγγραμμα

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών