Μαρούσι 05/10/15

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

 

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

 

Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

 

Θέμα προμήθεια μπαταριών κλειστού τύπου σύμφωνα με την με αρ.506/4164 εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (έως 12/10/15)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την αγορά μπαταριών κλειστού τύπου 12V,7Ah για τα UPS στα BMS του Μπάσκετ και του Κεντρικού Σταδίου.(ΤΕΜ.6)

Πληροφορίες κ.Δ.Γεωργάκης 210-6834762

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 12/10/15 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 506/41644164. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών