ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Κων/να Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569                                                              Μαρούσι 30/10/2018

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Προμήθεια Μοτέρ εξαερισμού  με την με αρ.772/16215 εισήγηση του τμήματος Συντήρησης Μηχανημάτων (έως 8/11/18)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την προμήθεια :

Μοτέρ εξαερισμού απόρριψης αέρα. Τεχνικά χαρακτηριστικά:3HP/400/V/1450rpm                                                  

Πληροφορίες  210-6834572

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021ή στο  e-mail:oakasup@otenet.gr μέχρι την 8/11/18 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 772/16215. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

Τμηματάρχης Προμηθειών