Μαρούσι 11/02/15

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

 

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα Προμήθεια μονάδας μπαταριών για ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο σύμφωνα με την με αρ.60/10369 εισήγηση του τμήματος Συντήρησης Μηχανημάτων (έως 16/02/15)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την προμήθεια των παρακάτω ειδών:

μπαταρίες για ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο (τεμ.6)

Διαστάσεις : ύψος 24 cm πλάτος 18 cm ύψος 26 cm 6V-225Ah

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 16/02/15 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 60/10369.

Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών