Μαρούσι 25/04/13

 

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Παπαγιαννίδου Κων/να

ΤΗΛ. 210-6834569

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα Προμήθεια λογισμικού σύμφωνα με την με αρ.397/8435 εισήγηση του Γρ.Πρωτοκόλλου (έως 10/05/13)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού που θα υποστηρίζει τις εργασίες Διαχείρισης Αλληλογραφίας (ηλεκτρονικό πρωτόκολλο) του ΟΑΚΑ ,καθώς και την εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 10/05/13 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης.

Πληροφορίες στα τηλ. 210-68634569, 6868077

Kων/να Παπαγιαννίδου

Τμηματάρχης Προμηθειών