Μαρούσι 13/09/13

 

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

2η Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα Προμήθεια λαμπτήρων φθορίου σύμφωνα με την με αρ.749/12342 εισήγηση του τμήματος Η/Μ εγκαταστάσεων.(έως 20/09/13)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την αγορά των παρακάτω .

 • Λάμπες φθορίου μήκους 1,20μ (τεμ.100)
 • Λάμπες φθορίου μήκους 1,60μ (τεμ.50)
 • Starter 65W (4 κουτιά)

ΣΗΜ. Οι λαμπτήρες μπορούν να είναι και τύπου “ice” Οι προδιαγραφές που αφορούν τον φωτισμό φθορισμού πρέπει να συμμορφώνονται με την οδηγία 2005/32/EG της ΕΕ και την ενεργειακή αποδοτικότητα των προϊόντων. Όλα τα προϊόντα πρέπει να διαθέτουν CE. Κατ’ ελάχιστο πρέπει να ικανοποιούν τα παρακάτω:

 

Α.- Για παραγγελία λαμπτήρων:

 • Κατάργηση όλων των αποχρώσεων 33 και 54
 • Μεγαλύτερη απόδοση σε lm/W

Ελάχιστη απόδοση σε lm/W

18W lm/W >67

36W lm/W >67

58W lm/W >69

 • Χρωματική απόδοση Ra>80
 • Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12464-1
 • Καταργούνται αρχικά οι επιμήκεις λαμπτήρες Φ 26mm και Φ 16mm. Από το 2012 καταργούνται και οι επιμήκεις Φ 28mm.

 

Β.- Σε περίπτωση παραγγελίας νέων φωτιστικών φθορισμού αυτά πρέπει να διαθέτουν:

 • Λαμπτήρες TL5
 • Ηλεκτρονικά όργανα έναυσης

 

Γ.- Για αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών φθορισμού (τα οποία δεν μπορούν να αντικατασταθούν με νέα) απαιτούνται:

 • Λαμπτήρες της παραγράφου Α
 • Ηλεκτρονικά όργανα έναυσης.

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 20/09/13 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 749/12342

Πληροφορίες στα τηλ. 210-68634569, 6868074

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών