Μαρούσι 06/03/15

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

 

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

Θέμα Προμήθεια κολυμβητικών σανίδων εκμάθησης σύμφωνα με την με αρ.124/5954 εισήγηση του Κολυμβητηρίου (έως 16/03/15)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την προμήθεια κολυμβητικών σανίδων με χαρακτηριστικα :

υλικό sponge (σπογγώδες) ,διαστάσεων 40cmΧ26cmΧ3,2cm (τεμ.50)

Για την κάλυψη αναγκών της πισίνας κοινού Ρ10

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 16/03/15 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 72/4083. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών