Μαρούσι 25/09/15

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

 

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα Προμήθεια κολυμβητικών διαδρομών σύμφωνα με την με αρ.479/5965 εισήγηση του Κολυμβητηρίου (έως 09/10/15)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την προμήθεια κολυμβητικών διαδρομών σε συρματόσχοινο 316(4mm πάχος) ,αντικυμματικές(δίσκοι και φελλοί) ,διάμετρος 100mm και μηχανισμός στήριξης με καστάνια που να φέρει κάλυμμα και από την άλλη πλευρά ανοξείδωτο ελατήριο.(τεμ./5).Οι διαδρομές θα τοποθετηούν στην πισίνα προθέρμανσης 50m P4.

Πληροφορίες κ.Φ.Θεοφάνης 210-6850200

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 09/10/15 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 479/5965. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών