Μαρούσι 27/09/13

 

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα προμήθεια και αντικατάσταση υλικών για τους υποσταθμούς Μέσης Τάσης σύμφωνα με τις με αρ.877/4361 & 878/4362 εισηγήσεις του τμήματος Η/Μ εγκαταστάσεων.(έως 04/10/13)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την προμήθεια και αντικατάσταση υλικών για τους υποσταθμούς Μέσης Τάσης ως ακολούθως

Υ/Σ Τέννις υπόγειο- καλώδιο μπλεντάζ (55μ)

Υ/Σ Νο1 -ηλεκτρονόμος TSX1 (τεμ.1),θερμοαντίσταση Pt100 (τεμ.3),καλώδιο μπλεντάζ (20μ).

Υ/Σ Κλειστό Κολυμβητήριο (ψύκτες)- Μαχαιρωτή ασφάλεια 80Α (τεμ.6)

Υ/Σ Τέννις (πάνω) -Ασφάλεια 50 Α (τεμ.15),μαχαιρωτή ασφάλεια 80 Α (τεμ.3)

Υ/Σ Νο10 – πυκνωτής 30KVAR (τεμ.2),καλώδιο μπλεντάζ (15μ)

Υ/Σ Ποδ/μιο (Βόρειο) – κινητήρας τάνυσης για διακόπτη Μ.Τ ΑΒΒ (τεμ.1)

Υ/Σ Ποδ/μιο(Νότιο) – ηλεκτρονόμος TSX1 (τεμ.1),θερμοαντίσταση Pt100 (τεμ.3),καλώδιο μπλεντάζ (7μ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται το χώρο εγκατάστασης και να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 04/10/13 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 877/4361&878/4362.

Πληροφορίες στα τηλ. 210-68634569, 6868074

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών