Μαρούσι 06/04/15

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

 

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

2η ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα Προμήθεια και αντικατάσταση συσσωρευτών σε Η/Ζ σύμφωνα με την με αρ.156/4093 εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (έως 14/04/15)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την προμήθεια και αντικατάσταση συσσωρευτών ως ακολούθως:

Η/Ζ 400KVA του ΥΣ8 στο στέγαστρο Καλατράβα (τεμ.2)

Η/Ζ 220KVA στο Τέννις(εξωτερικό) (τεμ.2)

Η/Ζ 800KVA στο ανοιχτό Κολυμβητήριο (τεμ.2)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 14/04/15 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 156/4093. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών