Μαρούσι 04/10/13

 

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

 

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα  : προμήθεια κάρτας οπτικής τύπου SFIBER-C-M   σύμφωνα με την με αρ.902/4364 εισήγηση του τμήματος Η/Μ εγκαταστάσεων.(έως 11/10/13)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την  προμήθεια κάρτας οπτικής τύπου SFIBER-C-MM για την επικοινωνία με οπτική ίνα του συστήματος SCADA της Μέσης Τάσης του ΟΑΚΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ  στο FAX:210-6834021,  μέχρι την 11/10/13 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 902/4364

Πληροφορίες στα τηλ. 210-68634569, 6868074

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών