Μαρούσι 15/10/13

 

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

2η Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για εργασίες αποκατάστασης φωτισμού δεξαμενής Ρ2 σύμφωνα με την με αρ.908/4326 εισήγηση του τμήματος Η/Μ εγκαταστάσεων.(έως 22/10/13)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση του υποβρύχιου φωτισμού της κολυμβητικής δεξαμενής Ρ2 ως ακολούθως:

  • Λάμπες PHILIPS Master HPI-T Plus 400w (τεμ.5)
  • Ignitor ABB MZN 400 SU για λάμπες HPI 400W(τεμ.5)
  • Μετασχηματιστής BBC DJ 400/2KRV 400W/3,5A/230V/50HZ (τεμ.5)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 22/10/13 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 908/4326.

Πληροφορίες στα τηλ. 210-68634569, 6868074

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών