ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569 Μαρούσι 23/09/13

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

 

 

2η Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα Προμήθεια για φωτοτυπικό χαρτί Α4 με σταδιακή παράδο σύμφωνα με την με αρ.816/3969 εισήγηση του τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών.(έως 30/09/13)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α4 (250κούτες) με σταδιακή παράδοση 2Χ6 φορές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 30/09/13 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 816/3969.

Πληροφορίες στα τηλ. 210-68634569, 6868077

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ