Μαρούσι 17/09/15

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

 

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

2η ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

 

Θέμα προμήθεια βανών σφαιρικών σύμφωνα με την με αρ.439/6003 εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (έως 24/09/15)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την αγορά βανών σφαιρικών (τεμ.2) CIM 2΄΄ για την αντικατάσταση βανών στο πότισμα του πρασίνου στο ανοιχτό κολυμβητήριο.

Πληροφορίες κ.Δ.Γεωργάκης 210-6834762

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 24/09/15 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 439/6003. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών