Μαρούσι 10/02/15

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

 

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

2η Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα Προμήθεια αντικραδασμικού συνδέσμου STENFLEX σύμφωνα με την με αρ.32/6886 εισήγηση του Τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (έως 13/02/15)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την προμήθεια αντικραδασμικών με στοιχεία:

Τύπος R-1 (Φούσκας-EPDM) μάρκας STENFLEX (τεμ.2)

Αφορά την αντικατάσταση αντικραδασμικών συνδέσμων στη γέφυρα ζεστού νερού του Κολυμβητηρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 13/02/15 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 32/6886.

Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.

Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών